سگ کشی

سگ کشی

این قسمتو تقدیم می کنیم به …،
البته تقدیم که نه، می کوبیم تو صورت اون
بی وجدان هایی که سگ های بی گناه و زجر کش می کنن.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 270,842 بار دانلود شده

(Visited 196 times, 2 visits today)

You might be interested in

Comment (2)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *