سگ کشی

سگ کشی

این قسمتو تقدیم می کنیم به …،
البته تقدیم که نه، می کوبیم تو صورت اون
بی وجدان هایی که سگ های بی گناه و زجر کش می کنن.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 271,467 بار دانلود شده

(Visited 487 times, 1 visits today)

You might be interested in

Comment (2)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.