زلزله

زلزله

آیا میدانید چگونه باید آماده ی وقوع زلزله شد؟
اگر نمیدانی، انسان اولیه میداند!!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد           تا به حال 299,190 بار دانلود شده

(Visited 256 times, 2 visits today)

You might be interested in

Comment (1)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *